وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

برگزاری جلسه تصویب استاندارد سازی تحقیقات پانلی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 27 تیر
admin لایک 0 دیدگاه

برگزاری جلسه تصویب استاندارد سازی تحقیقات پانلی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

در اینجا شاید بد نباشد کمی بیشتر راجع به این استاندارد بدانیم:


تحقیقات پانلی، نوعی از روشهای تحقیقات است که در آن پاسخ دهندگان از قبل انتخاب می شوند و پایگاه داده ای از این افراد تهیه می شود، این افراد در هر هنگام که راجع به موضوعی خاص یا موضوعات مختلف که محقق نیازمند به تحقیق دربارۀ آن باشد، به سؤالات محقق پاسخگو خواهند بود، بدین ترتیب محقق می تواند در طول زمان به بررسی پاسخهای افراد راجع به موضوعات مختلف بپردازد.


حال با توجه به ویژگیهای خاص این روش تحقیقاتی، نیازمند تدوین استاندارد و دستورالعملی است که نحوۀ اجرا و حقوق اعضای پانل و کارفرما را لحاظ کرده باشد و  شفافیت کافی در این مورد ایجاد شده باشد. از این رو استاندارد ایزو26362 که یکی از سلسله استانداردهای مرتبط با تحقیقات بازار و پژوهشهای اجتماعی است، با تعریف مفاهیم و ایجاد دستورالعملهای اجرایی در حوزۀ گزینش افراد برای شرکت در پانلها، نحوۀ تعامل با این افراد و حقوق متقابل مجریان پانل و کارفرما گامی مهم در راستای ساماندهی و یکسان سازی فرایندهای تحقیقات بازار در ایران به شمار می آید.


در پایان می بایست از زحمات جناب آقای شهیدی پور نائب رئیس کمیته TC225، جناب آقای جابریان دبیر کمیته  TC225 ، سایر دوستان از شرکتهای مختلف تحقیقاتی و اعضای دپارتمان تحقیقات بازاریابی TMBA که در کمیته فنی TC225 عضویت و همکاری داشتند، تشکر ویژه داشته باشم.


امیدوارم روندی که با عنایت خداوند در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی شروع شده و استانداردهای ملی مربوط به تحقیقات بازاریابی درحال تدوین و تصویب است ادامه یابد و بتوانیم منشأ خدمات ارزنده برای کسب و کار کشورمان باشیم.


سبز باشید

درباره وبلاگ
من نوشتن را دوست دارم هر روز می نویسم .با بنیان گذاری TMBA و زیر مجموعه های آن شامل : آموزشگاه بازارسازان،شرکت نوربیز، کانون تبلیغاتی ضمیر بازار، مجله بازار یاب بازارساز، مجله توسعه مهندسی بازار، انتشارت بازاریابی، فروشگاه کتاب، دپارتمان مشاوره، دپارتمان تحقیقات بازاریابی و... سعی کرده ام با همراهی همکارن صمیمی در نهایت توان در خدمتگزاری به جامعه کار و کسب ایران بکوشم.