وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

رفتار مصرف کننده خدمات حسابهای قرض الحسنه 27 تیر
admin لایک 0 دیدگاه

رفتار مصرف کننده خدمات حسابهای قرض الحسنه


چکیده:


تحقیق پیش رو به بررسی رفتار مصرف کننده خدمات حسابهای قرض الحسنه بانک خصوصی می پردازد. در این تحقیق تلاش شده است  تا با تمرکز بر بخشهایی از مدل جامع رفتار مصرف کننده به شناخت ویژگیهای  رفتار مشتریان بانکی پرداخته شود.


این تحقیق علاوه بر بررسی توصیفی  رفتار مشتریان دارا و فاقد حساب قرض الحسنه بانک خصوصی، به ارائه فرضیاتی نیز می پردازد. در مفروضات تحقیق حاضر، محقق در نظر دارد که آیا جایزه و ارزش جایزه اول، انگیزه و عامل افتتاح حساب برای مشتریان قرض الحسنه می باشد. همچنین محقق در نظر دارد که آیا تبلیغات تلویزیونی عامل تاثیرگذار بر افتتاح حساب به شمار می آید. و نیز آیا نگرشهای اصلی نسبت به حساب قرض الحسنه، تبلیغات و جوایز در نزد افرادی که اقدام به افتتاح حساب کرده اند با افرادی که افتتاح حساب نکرده اند مشابهت دارد.


در پایان علاوه بر ارائۀ اطلاعات توصیفی در مورد جوانب مختلف رفتار مشتریان دربارۀ حساب قرض الحسنه، در مورد فرضیات تحقیق نتایج ذیل بدست آمد:مطابق با نتایج بدست آمده افزایش ارزش جایزۀ اول دارای کمترین اهمیت در میان سه عامل کوتاه نمودن زمان
قرعه کشی، افزایش تعداد جوایز، و افزایش ارزش جایزۀ اول می باشد.

تفاوت معنا داری میان تأثیر تشویق کارکنان بانک بر افتتاح حساب و تأثیر تبلیغات بر افتتاح حساب مشاهده نشد. این واقعیت نشان می دهد که نمی توان تبلیغات را عامل غالب و اصلی مؤثر بر افتتاح حساب دانست. 


نگرشهای مشتریان دارای حساب و فاقد حساب در کلیۀ موارد مشابه نمی باشد. نگرش مشتریان دارا و فاقد حساب قرض الحسنه نسبت به مناسب بودن نوع و تعداد جوایز روند مشابهی دارد. اما عمدۀ تفاوتها در نگرش این دو گروه به مقولاتی نظیر عادلانه دانستن قرعه کشی، امید به برنده شدن در قرعه کشی مرتبط است.


علاقه مندان مي توانند با مراجعه به كتابخانه دانشگاه علوم و فنون مازندران اصل پايان نامه را مطالعه كنند.


سبز باشيد 

 

 

 

درباره وبلاگ
من نوشتن را دوست دارم هر روز می نویسم .با بنیان گذاری TMBA و زیر مجموعه های آن شامل : آموزشگاه بازارسازان،شرکت نوربیز، کانون تبلیغاتی ضمیر بازار، مجله بازار یاب بازارساز، مجله TMBA، انتشارت بازاریابی، فروشگاه کتاب، دپارتمان مشاوره، دپارتمان تحقیقات بازاریابی و... سعی کرده ام با همراهی همکارن صمیمی در نهایت توان در خدمتگزاری به جامعه کار و کسب ایران بکوشم.