وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

اهمیت مدیریت سازمان و تکنیک های مدیریت 08 اردیبهشت
admin لایک 0 دیدگاه

اهمیت مدیریت سازمان و تکنیک های مدیریت

مدیریت یک فعالیت ساده نیست، بلکه مسئله ای کاملا پیچیده است. عوامل داخلی و خارجی بر عملکرد سازمان تاثیر میگذارد. علاوه بر این مسائل دیگری نیز باید مدیریت شوند. به نظر میرسد گاهی عملکردهای یک قسمت از سازمان با قسمتی دیگر تفاوت دارد. تکنیک های خاص مدیریت بسته به تفاوت سازمانها و عناصر است. اگر این مسئله درنظر گرفته شود، به عملکرد درست سازمانها کمک میکند.

مدیریت یک سازمان به طور گسترده به دو حوزه تقسیم میشود:

1.     مدیریت عناصر داخلی سازمان که بر عملکرد سازمانی تاثیر میگذارد.

عناصر داخلی سازمانی به طور معمول شامل یک مدیر عملیاتی( کلید اصلی سازمان)، مدیریت مالی ( برای سالم سازی سازمان از نظر اقتصادی)، مدیریت منابع انسانی ( مدیریت و توسعه سازمان و کارکنان)، ( مدیریت آینده سازمانی ( تغییر سریع محیطی)و مدیریت ایمنی، امنیت و رفاه ( محافظت از خصوصیات سازمانی و نیازهای کارمندان) متشکل است.

2.     مدیریت عملکردهای سازمانی در تعامل با سازمانهای خارجی.

وظایف سازمانی شامل عملکردهای خارج از سازمانی عبارتند از: عملکردهای خرید و فروش که شامل مشتریان و تامین کنندگان میشود، تبعیت از قوانین و مقررات سازمانها با مقامات دولتی، عملکردهای اجتماعی مانند ارتباط سازمان با جامعه، رسانه ها و متخصصین، سرمایه گذاران و تصویر سازمانی که بر ارزش برند نیز موثر باشد.

 

مدیریت یک سازمان

محیط یک سازمان با گذشت زمان تغییر میکند. محیط فعلی جهانی، پیشرفت سریع فناوری و اقتصاد ناپایدار بر کارکردهای داخلی و خارجی موثر بوده است.

تکنیکهای متنوع و متعددی برای حل مسائل سازمانی در اختیار مدیران است. انتخاب تکنیک منتخب و استفاده درست از آن بسته به موقعیت، به مدیران کمک میکند تا سازمانی کارآمد داشته باشند.

تصمیمات اتخاذ شده در زمان مناسب، نه تنها روند سازمان، بلکه خدمات و محصولات را تقویت میکند و سازمان را به سمت عملکرد و سود برتر سوق میدهد. استفاده موفقیت آمیز از این تکنیک ها نیازمند درک نقاط ضعف و قدرت هر تکنیک و توانایی ادغام خلاقانه تکنیک ها به روشی کارآمد است. کشف یک راه حل کافی نیست، بلکه یادگیری تکنیک ها و چگونگی استفاده از آنها مهم است.

در محیط کنونی، لازم است مدیران تکنیک های مدیریت را به کار گیرند و توانایی شناسایی، انتخاب، پیاده سازی و یکپارچه سازی برای بهینه سازی عملکرد سازمان را به کار گیرند.

 

در ادامه چهار قدم موثر بر تکنیک های مدیریت ارائه شده است:

1.     اهداف مناسبی تعیین کنید.

تنظیم هدف برای هر سازمان و بخش امری ضروری است. این مسئله کمک میکند تا کارکنان فعالیت های خود را بسته به هدف در اولویت قرار دهند و بر تلاش خود متمرکز شوند. اهداف هم چنین باید برای کارمندان معنی دار باشد. هم چنین پاداش یا پیامدهای آن برای کارمندان تعیین شود.

2.     مسیر رسیدن به اهداف را مشخص کنید.

پس از تعیین اهداف خود، برنامه ای برای روند رسیدن به این مسیر را معین کنید. برای هر هدف، کارمندان باید به اقدامات متعهد باشند. یک هدف بدون برنامه تنها یک رویا است و احتمالا اتفاق نخواهد افتاد.

3.     کارمندان توانمند

برای به حداکثر رساندن احتمال دستیابی افراد به هدف، آنها را باید توانمند ساخت. این مسئله سه بخش اساسی دارد. اول شما باید کارگران خود را برا یانجام ارهای لازم برای هدفشان آموزش دهید، دوم به آنها انگیزه کافی دهید و درنهایت موانعی که تحت کنترل شرکت است را از راه بردارید.

4.     عملکرد را ارزیابی کنید.

در نهایت شما باید عملکرد خود و کارمندان را ارزیابی کنید و تغییرات لازم را انجام دهید. این درباره ارزیابی سالانه نیست.بلکه باید مداوم این ارزیابی انجام شود.

به یاد داشته باشید حتی مدیران برجسته نیز ممکن است اشتباه کنند. تنها بدانید مدیریت خوب وابسته به مهارت آموزی است. با کار مداوم میتوانید توانایی های خود را در این زمینه بهبود سازید. اگر شرکتی رو به پیشرفت دارید، مهارت های شما به عنوان یک مدیر از اهمیت بالایی برخوردار است.

درباره وبلاگ
من نوشتن را دوست دارم هر روز می نویسم .با بنیان گذاری TMBA و زیر مجموعه های آن شامل : آموزشگاه بازارسازان،شرکت نوربیز، کانون تبلیغاتی ضمیر بازار، مجله بازار یاب بازارساز، مجله TMBA، انتشارت بازاریابی، فروشگاه کتاب، دپارتمان مشاوره، دپارتمان تحقیقات بازاریابی و... سعی کرده ام با همراهی همکارن صمیمی در نهایت توان در خدمتگزاری به جامعه کار و کسب ایران بکوشم.