وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

نقش نهادهای دولتی در پیش بینی های اقتصادی 20 اسفند
admin لایک 0 دیدگاه

نقش نهادهای دولتی در پیش بینی های اقتصادی

زمانیکه در یک طوفان گیر میکنید، اهمیت پیش بینی هوا و درست بودن آن  را درمی یابید. اقتصاد نیز مانند سیستم های هواشناسی پیچیده است، با تفاوت اینکه پایه و اساس آنها مبتنی بر رفتارهای انسان است.

چرا پیش بینی ها اهمیت دارد؟ پیش بینی باعث ایجاد اطمینان در یک اقتصاد میشود. افراد احساس خوش بینی بیشتری دارند. تصمیماتی که میگیرند کارآمدتر است. پیش بینی های نادرست تنها موجب هزینه های اضافی میشود.آنها اقتصاد را گمراه میکنند و این پیش بینی ها برای کلیه فعالیت های اقتصادی و تجاری مهم است. آینده نگری نیازمند عدم خطر است و درستی این پیش بینی ها مسئله ای مهم برای سیاست گذاران است.

چالش های پیش بینی آینده نگر

ماهیت آینده نگرانه مربوط به سیاست، از این واقعیت ناشی میشود که وقفه هایی دررابطه با واکنش فعالیت اقتصادی به تغییرات در سیاست های کلان اقتصادی وجود دارد. دقت پیش بینی در افق های طولانی برای اعتبار سیاست های مالی اهمیت شایانی دارد. نقش پیش بینی بسیار مهم است. این پیش بینی نباید عددی کاملا خاص یا دقیق باشد، باید نشانه ای کلی از محیط احتمالی که در آن سیاست آینده نگر نیاز به تدوین دارد ارائه شود.

پیش بینی های کلان اقتصادی اغلب توسط هر نهاد با یک روند پیش بینی آغاز میشود. این پیش بینی ها را میتوان با مدلهای پیچیده یا داوری براساس آشفتگی های اخیر انجام داد. به عنوان مثال اگر یک بانک میخواهد به هدف هایی وابسته به تورم دست یابد، باید بتواند تورم را پیش بینی و سیاستی تنظیم کند.

پیش بینی های رسمی سالانه انجام میشود. روش معمول برای این پیش بینی ها، تخمین درآمد و هزینه های سال جاری است. علاوه بر این تخمین های شاخص های کلان اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی و تورم به این پیش بینی ها کمک میکند.

پیش بینی های اولیه دولت اغلب توسط بخش های خصوصی بررسی میشوند و اصلاح میشوند. کیفیت، صحت و قابلیت اطمینان پیش بینی های مراکز دولتی بسیار مهم است، زیرا پایه و اساس پیش بینی های دیگر محسوب میشوند.  در نتیچه، این پیش بینی ها در نهایت ترکیبی از سیستم های سنجش اقتصادی و داوری ها است که در سازمانها استفاده میشود.

درباره وبلاگ
من نوشتن را دوست دارم هر روز می نویسم .با بنیان گذاری TMBA و زیر مجموعه های آن شامل : آموزشگاه بازارسازان،شرکت نوربیز، کانون تبلیغاتی ضمیر بازار، مجله بازار یاب بازارساز، مجله TMBA، انتشارت بازاریابی، فروشگاه کتاب، دپارتمان مشاوره، دپارتمان تحقیقات بازاریابی و... سعی کرده ام با همراهی همکارن صمیمی در نهایت توان در خدمتگزاری به جامعه کار و کسب ایران بکوشم.