وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

 خبرنامه انجمن علمی بازاریابی ایران (شماره ششم - تابستان 1397) منتشر شد 25 مهر
admin لایک 0 دیدگاه

 خبرنامه انجمن علمی بازاریابی ایران (شماره ششم - تابستان 1397) منتشر شد

در تابستان گذشته، جلسات هیأت مدیره انجمن علمی بازاریابی ایران به صورت مرتب برگزار شد. خوشبختانه شعبه ی اصفهان با ریاست پروفسور علی صنایعی دایر گشت. شعبه آذربایجان شرقی نیز با ریاست دکتر محمد فاریایی در حال گشایش است و با همکاری دانشگاه تبریز در پاییز سال ۱۳۹۷ افتتاح می شود. شعبه های خراسان رضوی و مازندران فعالیتهای خویی را انجام داده اند که گزارش عملکرد آنها را در همین شماره می خوانید، عضو گیری در تهران و شعبه ها به پیش می رود.

جلسات کارگروه واژه گزینی بازاریابی در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با همت اعضای ۹ نفره به صورت مرتب تشکیل می شود اولین سړی واژه های مصوب در کتاب سال أينده فرهنگستان چاپ خواهد شد. چند کتاب نیز با همت انتشارات بازاریابی و حمایت معنوی انجمن چاپ شده است. از ناشران عزیز دعوت می کنیم با عضویت حقوقی در انجمن، در این مسیر حمایت و پاری مان کند. کتابهایی که به تایید برسند از سوی انجمن مورد حمایت معنوی قرار می گیرند.

در صداوسیما دیگر انجمن را بخوبی می شناسند و در کنفرانسهای ملی از انجمن دعوت به عمل می آید. با هدف اینکه خانواده ی بازاریابی ایران به پیش بروده فعالتر و پرقدرت تر از گذشته گام بر می داریم و میدانیم با حمایت و عضویت اساتید، مدیران دانشجويان و کارشناسان حوزه بازاریابی بیش از گذشته موفق خواهیم شد. منتظر همراهی همدلانه شما هستیم.

پرویزدرگی

رئیسانجمن علمی بازاریابی ایران

درباره وبلاگ
من نوشتن را دوست دارم هر روز می نویسم .با بنیان گذاری TMBA و زیر مجموعه های آن شامل : آموزشگاه بازارسازان،شرکت نوربیز، کانون تبلیغاتی ضمیر بازار، مجله بازار یاب بازارساز، مجله TMBA، انتشارت بازاریابی، فروشگاه کتاب، دپارتمان مشاوره، دپارتمان تحقیقات بازاریابی و... سعی کرده ام با همراهی همکارن صمیمی در نهایت توان در خدمتگزاری به جامعه کار و کسب ایران بکوشم.