وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

3 تا 4 هزار میلیارد تومان ، هزینه­ی خسارت کسب و کارها در گرد و غبار 27 تیر
admin لایک 0 دیدگاه

3 تا 4 هزار میلیارد تومان ، هزینه­ی خسارت کسب و کارها در گرد و غبار


وی (ثروتی) ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد سازمان محیط زیست کشور تصریح کرد : علی رغم عضویت ایران در کنوانسیون محیط زیست ، سازمان محیط زیست ایران تاکنون نتوانسته است از طریق کنوانسیونهای بین المللی و پروتکل هایی که عضویت آن را دارد ، اعتبارات مورد نیاز برای مهار بیابانهای کشور را تامین یا جذب کند.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت : برای پیشگیری از تبعات و کنترل چنین رخدادهایی باید سازمان با تبیین برنامه­هایی جامع و قابل اجرا در عرصه حاضر می شد که متاسفانه سازمان محیط زیست در این خصوص ضعیف عمل کرده و تبعات آن متوجه مردم عامی شد .دانستن اینکه چه سازمانهایی کوتاهی کرده و در عمل خسارتهایی را به سازمانها وارد کرده است ، واقعاً چه دردی از کسب و کارها را درمان می کند ؟
پاسخ این پرسش را نمی دانم .

 


سبز باشید

درباره وبلاگ
من نوشتن را دوست دارم هر روز می نویسم .با بنیان گذاری TMBA و زیر مجموعه های آن شامل : آموزشگاه بازارسازان،شرکت نوربیز، کانون تبلیغاتی ضمیر بازار، مجله بازار یاب بازارساز، مجله توسعه مهندسی بازار، انتشارت بازاریابی، فروشگاه کتاب، دپارتمان مشاوره، دپارتمان تحقیقات بازاریابی و... سعی کرده ام با همراهی همکارن صمیمی در نهایت توان در خدمتگزاری به جامعه کار و کسب ایران بکوشم.