وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

02 بهمن

ده فرمان پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره

ده فرمان پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره پیتر دراکر اندیشمند و صاحبنظر بزرگ آمریکایی در عرصه مدیریت معتقد است ، هنر متقاعد کردن راز موفقیت انسان...
admin لایک 0 دیدگاه
15 اردیبهشت

پنج استراتژی برای مذاکرات موثرتر

بیشتر فروشنده ها و مدیران، تجربه این شرایط را داشته اند که مشتریان آنها را مجبور به قبول قیمت پایین تر با گفتن اینکه رقیب شما آن را ارزانتر میدهد دارد...
admin لایک 0 دیدگاه