وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

10 تیر

لزوم تجدید نظر در روش‌های سنتی استخدام

به عنوان مشاور شرکتهای مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در فرایند جذب و استخدام نیروها در بخش‌های گوناگون مشارکت داشته‌ام. با اینکه چند دهه از تجربیات...
admin لایک 0 دیدگاه