وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

02 تیر

قدرت باورها در کاروکسب

شاید به این مسئله آگاه نباشیم، اما باورها نیرویی نامرئی است که در پس تصمیمات ما قرار دارد و مسیر زندگی ما را دستخوش تغییر می‌کند.بین افـکار، احسـاس، و...
admin لایک 0 دیدگاه