وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

25 اردیبهشت

آموزش قوی ترین سلاح برای تغییر جهان

تعریف آموزش:مریام وبستر آموزش را به عنوان «عمل یا فرآیند آموزش به کسی در یک مدرسه، کالج یا دانشگاه» و «دانش، مهارت و درکی که از حضور در یک مدرسه، کالج...
admin لایک 0 دیدگاه