وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

05 بهمن

اهمیت و چگونگی به کارگیری تحقیقات بازاریابی

اهمیت و چگونگی به کارگیری تحقیقات بازاریابیماریون هارپر می گوید : مدیریت عالی برسازمان یعنی مدیریت برآینده آن و مدیریت برآینده یعنی مدیریت براطلاعات.ا...
admin لایک 0 دیدگاه